SUPER SZYBKA ŁADOWARKA 700W CH7000E

795

CH7000E
Kategoria: Tag:

WSKAŹNIK NAŁADOWANIA LED

Wyświetla poziom naładowania akumulatora i stan ładowania.

UNIKALNY SYSTEM ŁADOWANIA, CHŁODZONY DWOMA WENTYLATORAMI

Krótszy czas ładowania akumulatora.

Gdzie kupić?

zlokalizuj najbliższego dealera

Wyłączny dystrybutor

Partner Sp. z o.o. ul. Jerzmanowska 21, 54-530 Wrocław

Partner Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000171970, NIP: 8940013103, REGON: 930194151. Wysokość kapitału zakładowego 50’000,00 zł. Inspektor ochrony danych: Wiesław Lechowicz, email: iod@partner-parts.pl