Przedłuż gwarancję

Przedłużenie gwarancji  na wybrany asortyment marki EGO POWER+

  1. Na wybrany asortyment marki EGO POWER+ istnieje możliwość wydłużenia gwarancji w ten sposób, że:
    1. Użytkownikom w ramach zakupu konsumenckiego udzielona zostaje gwarancja przedłużona do 5 lat (na urządzenia) oraz do 3 lat (na akumulatory).
    2. Użytkownikom w ramach zakupu komercyjnego udzielona zostaje wydłużona gwarancja 3-letnia na wszystkie urządzenia akumulatorowe oraz 2-letnia gwarancja na akumulatory.
  1. Prawo do wydłużonej gwarancji, o której mowa w ust. 1 powyżej użytkownik/nabywca może uzyskać pod warunkiem zarejestrowania produktów na stronie Producenta: https://egopowerplus.eu, w terminie 30 dni od daty zakupu urządzenia. Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych w witrynach do których prowadzą linki oraz których nie jest administratorem danych. Dystrybutor zachęca do zapoznania się z polityką prywatności witryny do której kieruje link, w tym z zasadami przetwarzania danych osobowych.

na https://egopowerplus.eu

Wyłączny dystrybutor

Partner Sp. z o.o. ul. Jerzmanowska 21, 54-530 Wrocław

Partner Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000171970, NIP: 8940013103, REGON: 930194151. Wysokość kapitału zakładowego 50’000,00 zł. Inspektor ochrony danych: Wiesław Lechowicz, email: iod@partner-parts.pl